OEE tijden

Introductie OEE tijden

Bij Overall Equipment Effectiveness zijn er 6 verschillende categorieen waarin een machine status kan worden ingedeeld.
Deze categorieen resulteren ook in 6 verschillende stilstandstijden:

Type Naam van type Definitie
P Productietijd = Looptijd Er komt iets uit het apparaat, ongeacht de hoeveelheid, snelheid of kwaliteit. Er wordt gekeken naar de output van de machine. Een machine die draait op topsnelheid maar waar geen output wordt gegenereerd, loopt niet. Productie machines die batches produceren (zoals ovens, kookvaten) wordt tijdens de batch procestijd als lopend beschouwd.
F Failure-tijd = Storingstijd De machine heeft geen opbrengst. Dit wordt veroorzaakt door een technisch probleem aan de machine.
I Stilstand = Wachttijd De machine produceert geen opbrengst omdat het ergens op wacht (zoals een set-up of grondstof). Daarom is wachten op een monteur tijdens een storing geen storing tijd maar stilstand tijd!
L Lijnremmer-tijd Het apparaat kan geen output produceren omdat het geen input van een voorgaande machine krijgt of omdat het zijn output niet aan een opvolgende machine kwijt kan. Een lijnremmer is alleen van toepassing als een machine onderdeel uitmaakt van een productie lijn en fysiek aan elkaar gekoppeld zijn.
- Uitgepland Het apparaat is uit de totale bedrijfstijd gepland door redenen die niet door het productieteam kunnen worden beïnvloed.
  Niet ingepland De tijd, waarop totaal geen productie-activiteiten worden uitgevoerd. “De fabriek is gesloten, de lampen zijn uit”.

Productietijd

De productietijd is de tijd dat de machine produceert en output genereerd, ongeacht de hoeveelheid, snelheid of kwaliteit.
P

Productie

De productietijd is de tijd dat er iets uit de machine komt ongeacht de snelheid of kwaliteit.
Voor batch producerende apparaten is de productietijd de tijd van de start van de batch tot het eind van de productie van de batch.
Tijdens het vullen en legen wordt het er niet geproduceerd en daardoor is het apparaat dan NIET in productie.
Voorbeelden van productie categorieen zijn:

 • Zagen
 • Coaten
 • Assembleren
 • Vullen
 • Buigen
 • Boren

Herbewerken

Het apparaat verwerkt product dat bij de eerste productierun niet voldeed aan de specificaties.
Bij LEAN manufacturing wordt gestreefd naar "First time right". Herbewerken van producten wordt als verlies gezien.
Hoewel dit in OEE termen normale productietijd is, is het in sommige gevallen zinvol deze in verschillende productieruns te splitsen zodat ze zichtbaar worden in de pareto van het tijdsgebruik.
Voorbeelden van herbewerken categorieen zijn:

 • Overpersen
 • Opmengen
 • Herdrukken
 • Herstellen

Beperkte snelheid

Het apparaat draait met een ingeperkte snelheid; het apparaat is doelbewust op een lagere snelheid gezet om de lijn te balanceren of om een inlijns omstelling uit te voeren.
Hoewel dit in termen van OEE een normale productietijd is, is het in sommige gevallen zinvol deze in verschillende productieruns te splitsen, zodat ze zichtbaar worden in de pareto van het tijdsgebruik.
Voorbeelden van beperkte snelheid categorieen zijn:

 • Met omstelsnelheid draaien
 • Draaien met halve mal

Storingstijd

Bij Overall equipment effectiveness is de storingstijd de tijd dat een machine niet kan produceren omdat deze een storing heeft.

F

Storing (functieverlies)

Een storing belet productie om technische redenen. De categorieën moeten procesgeoriënteerd gekozen worden.
Door het kiezen van functionele categorieën (zoals elektrisch, mechanisch, pneumatisch) worden de inspanningen van het crossfunctionele productieteam niet ondersteund.
Voorbeelden van storing categorieen zijn:

 • Storing zaag
 • Storing vuller
 • Storing maler

Bijstellen

TIJDENS een productierun is bijstelling nodig om ervoor te zorgen dat het product in specificatie blijft/komt. Het wordt gezien als een storing, omdat op een zeker punt het apparaat niet in staat is het product te maken. De technische afwijking die dat veroorzaakt moet verholpen worden.
Bijstellen en kalibreren na een set-up horen bij opstarten.
Voorbeelden van bijstel categorieen zijn:

 • Bijregelen
 • Terugregelen

Idle time

Idle time of wachttijd is de tijd dat een machine stilstaat om dat het ergens op wacht.
Het wachten kan verschillende oorzaken hebben. Door in de OEE registratie een goede oorzaak te kiezen is later goed te analyseren waarom de machine stilstaat.

I

Setup

Een setup wat betreft OEE duurt van het laatste product A tot het eerste product B, ongeacht de kwaliteit. (Let op, dit is een verschil met de SMED definitie: laatste GOEDE product tot eerste GOEDE product!)
Afhankelijk van de situatie kan het nuttig zijn om de setup tijd vooraf te laten gaan of gevolgd te laten worden door een opstart of stop categorie. Dit maakt het mogelijk om met een paretodiagram te zien waar de grootste verliezen weg kunnen worden genomen.
Voorbeelden van wachttijd categorieen zijn:

 • Kwaliteitswissel
 • Set-up
 • Productwissel

Opstarten/Stoppen

De machine kan niet produceren omdat het geen verticale opstart of stop heeft. Dit kan gebeuren bij het begin of einde van een dienst, maar ook voor of na een setup of herstelwerkzaamheden. Deze tijd wordt gescheiden van de stilstandtijd voor of na opstarten/stoppen.
Schoonmaken valt onder deze groep als het onderdeel is van de opstart of stop activiteit, inclusief het opstarten van een nieuw product (processchoonmaak).
Voorbeelden van opstart categorieen zijn:

 • Opwarmen
 • Kalibreren
 • Afkoelen
 • Uitspoelen
 • Aftappen
 • Leeg maken
 • Droogpompen
 • Op druk brengen
 • Voorbereiding
 • Machine check
 • Inlopen
 • Starten na een stop

Geen operator bij de machine

De machine is beschikbaar, maar loopt niet omdat de operator hem niet bedient vanwege een pauze, vergadering of training. Net als Preventief Onderhoud moet hier een balans worden gevonden tussen genoeg en niet te veel.
Voorbeelden van geen operator categorieen zijn:

 • Training
 • Pauze
 • Bijeenkomst
 • Helpen bij andere machine

Kwaliteitsproblemen - Procesverstoring

De machine kan niet lopen omdat het proces niet aan de specificaties kan voldoen vanwege (op dat moment) onbekende redenen.
Als de reden bekend is (bijv. slechte grondstoffen), dan moet dit als zodanig worden geregistreerd (Slechte grondstoffen = Wachten op goede)
Voorbeelden van kwaliteitsprobleem categorieen zijn:

 • Gestopt omdat het product niet voldoet aan kwaliteitseisen

Vervangen hulpmiddelen

De machine wordt gestopt om hulpmiddelen, zoals zaagbladen, koelvloeistoffen, etc, te vervangen of bij te vullen.
Voorbeelden van vervangen hulpmiddelen categorieen zijn:

 • Olie bijvullen
 • Inkt bijvullen
 • Zaag vervangen

Bijvullen materialen

De machine wordt gestopt om het mogelijk te maken om materialen zoals etiketten, dozen en grondstoffen bij te vullen.
Voorbeelden van de categorie bijvullen zijn:

 • Dozen bijvullen
 • Labels bijvullen
 • Grondstoffen bijvullen

Handling

De machine wacht gedurende de tijd dat materiaal wordt gehanteerd.
Dit is een specifiekere situatie van ‘wachten’.
Voorbeelden van de categorie handling zijn:

 • Rijden met een vorkheftruck
 • Laden/lossen van truck
 • Verwisselen van container

Wachten

De machine loopt niet omdat bijvoorbeeld een actie, een grondstof of een gereedschap niet aanwezig is op het moment dat het nodig is.
In deze groep vinden we redenen voor stilstand t.g.v. een zwak tijdschema/planning/afstemming. In de groep ‘Geen Resources en Geen Personeel’ zijn de redenen ‘Force Majeure’.
Voorbeelden van de categorie wachten zijn:

 • Wachten op gereedschap
 • Wachten op engineering
 • Wachten op onderhoud
 • Zoeken naar meter
 • Geen/slechte verpakking
 • Geen/slechte grondstoffen
 • Wachten op inspectie

Autonoom Onderhoud & Schoonmaken

De hoofdreden waarom de machine is gestopt is de autonoom onderhoud activiteit, waaronder ook schoonmaakwerkzaamheden vallen. Als een machine wordt schoongemaakt in de tijd dat het stilstaat vanwege een andere reden (bijvoorbeeld wachten op grondstoffen), moet de echte reden voor de stilstand worden geregistreerd.
Proces schoonmaken (zoals spoelen tussen twee producten) hoort bij Opstarten/stoppen.
Voorbeelden van de categorieen onderhoud en schoonmaken zijn:

 • Dagelijkse schoonmaak
 • Shift Onderhoud

Preventief onderhoud

De machine is gestopt op een gepland tijdstip gedurende een geplande tijd om PO uit te voeren.
De machine is gestopt op een ongepland tijdstip om PO uit te voeren of de machine is gestopt op een gepland tijdstip maar de geplande tijd om PO uit te voeren wordt overschreden.
PO gebeurt ‘in proces’; het is gepland in de productie sequentie en er is behoefte aan een balans tussen genoeg en niet te veel. Als dit goed gebeurt, zal de geplande stilstandtijd een reductie geven in ongeplande storingstijd.
Voorbeelden van de categorie preventief onderhoud zijn:

 • Preventief onderhoud gedurende beschikbare tijd
 • Ongepland preventief onderhoud

Lijnremmer

Als een machine stilstaat omdat deze geen producten meer krijgt aangeleverd van een voorgaande machine of als hij stilstaat om dat hij de producten niet kwijt kan omdat een opvolgende machine stilstaat noemen we dit een lijnremmer.

De categorieën lijnremmers worden gebruikt om de niet gebalanceerde capaciteit te onthullen en/of de planningsverliezen in de lijn te laten zien. Een lijn kan letterlijk gezien worden als een aantal machines, aan elkaar gemaakt met transportbanden, pijpen en dergelijke.
Hoewel, Lean Principes toepassende, dergelijke categorieën kunnen erg goed gebruikt worden om ongebalanceerde situaties tussen machines, die niet letterlijk aan elkaar vast zitten, zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld in een werk-cell tussen verschillende afdelingen.
Het kan zelfs gebruikt worden om de zwaktes in de supply-chain te detecteren.
De Lijnremmer categorie kan daarom als een strikte [L]ijn beperking gezien worden, maar ook als een [L]ean of [L]ogistieke beperking.

L

Geen toevoer

De machine staat stil omdat er geen toevoer is van een voorafgaand proces waarmee het een technische/fysieke band heeft.
Het kan nuttig zijn om een overzicht te krijgen in de vorm van een pareto door welke processen in de lijn de effectiviteit van de machine het meest wordt verstoord. In dat geval wordt het tijdsgebruik opgedeeld in twee of meer ‘geen toevoer vanwege proces X’.
Voorbeelden van de categorie geen toevoer zijn:

 • Lege toevoer buffer
 • Geen toevoer vanwege molen
 • Geen toevoer vanwege voorverwarmen

Geen afvoer

De machine staat stil omdat het zijn opbrengst niet kwijt kan. Dit wordt meestal veroorzaakt door een stop in een navolgend proces waarmee hij een technische/fysieke band heeft.
Het kan nuttig zijn om een overzicht te krijgen in de vorm van een pareto door welke processen in de lijn de effectiviteit van de machine het meest wordt verstoord. In dat geval wordt het tijdsgebruik opgedeeld in twee of meer ‘geen afvoer vanwege proces X’.
Voorbeelden van de categorie geen afvoer zijn:

 • Afvoer buffer vol
 • Stop bij palletiser
 • Stop bij tray verpakker
 • Conveyer geblokkeerd

Uitgepland

Als een productie machine niet kan produceren om organisatorische redenen kan deze worden uitgepland.
Er zijn dan bijvoorbeeld geen klantorders, er is geen geschikt personeel aanwezig om de machine te laten draaien of de machine wordt gebruikt voor testdoeleinden.
In deze tijd kan de machine geen productie draaien en is daarom uitgepland.

-

Geen orders

De machine hoeft niet te draaien omdat er een tekort aan orders van de klant is; de capaciteit is overbodig.
(klant = degene die voor het product betaalt!)
Let op: Een magazijn is nooit ‘de klant’!
Verstop overproductie niet!
Voorbeelden van de categorie geen orders zijn:

 • Geen orders
 • Overcapaciteit

Geen personeel beschikbaar

De machine is niet ingepland voor productie omdat er geen operator aanwezig is vanwege een ‘force majeure’, zoals een staking of griep epidemie.
Als er geen operator aanwezig is vanwege een planningstekort (dus de machine zou moeten lopen) dan moet gekozen worden voor ‘geen operator bij de machine’ of ‘wachten op operator’, beide type (S)tilstand.
Voorbeelden van de categorie geen personeel zijn:

 • Geen personeel aanwezig
 • Staking

No Resources

De machine is niet gepland voor productie omdat er een resource/middel, zoals energie, BUITEN het bedrijf niet aanwezig is.
De redenen zijn andere dan gebrek aan planning of handling (in die gevallen: Wachten).
Voorbeelden van de categorie geen hulpmiddelen zijn:

 • Bevroren rivier
 • Energie contract
 • Boycot

Test Productie

De machine is niet gepland voor productie, zodat hij beschikbaar is voor productontwikkeling, het testen van nieuwe producten of processen etc.
Voorbeelden van de categorie test productie zijn:

 • R&D
 • Test Run

Niet ingepland

Activiteiten, die normaliter tijdens de beschikbare tijd worden uitgevoerd, kunnen soms ingepland worden buiten de beschikbare tijd. In een tweeploegen rooster kan de machine ‘s nachts of in het weekend omgesteld of schoongemaakt worden, tijdens afwezigheid van de basisbezetting. Preventief Onderhoud kan uitgevoerd worden op momenten, waarop er geen productie is ingepland. In een drieploegen rooster van maandag tot vrijdag kan het preventief onderhoud in de weekenden worden uitgevoerd, zonder de beschikbare tijd negatief te beïnvloeden.

De OEE kan stijgen door uitgeplande tijd voor activiteiten te gebruiken, die op andere momenten de beschikbare tijd beïnvloeden.

Dit heeft een aantal serieuze nadelen:

 • De activiteit is nodig en kan niet overgeslagen worden. Dit betekent dat de OEE kunstmatig hoog wordt gehouden. Wanneer de beschikbare tijd uitgebreid moet worden (door meer capaciteitbehoefte) en een 2 ploegenrooster in een 3 ploegenrooster of een 3 ploegen rooster in een 5 ploegenrooster verandert, dan zullen deze activiteiten automatisch in de beschikbare tijd vallen, waardoor de OEE daalt!
 • Normaliter is er buiten de beschikbare tijd geen druk om de machine snel goed draaiend te krijgen. Dit resulteert in een minder effectieve prestatie van de geplande activiteit buiten de beschikbare tijd.
Geadviseerd wordt ALLE machine gerelateerde activiteiten, noodzakelijk voor productie, binnen de beschikbare tijd mee te nemen, onafhankelijk van de reguliere ploegentijdroosters. Dus onderhoud uitgevoerd op zaterdag is stilstandtijd en laat de OEE dalen!

Wanneer je besluit dit niet te doen, zorg er dan voor dat deze activiteiten buiten de beschikbare tijd wel geregistreerd worden. Op deze manier kan het potentieel verlies geïdentificeerd en zichtbaar gemaakt worden.

 

Gepland onderhoud buiten de beschikbare tijd

Soms is het mogelijk en/of noodzakelijk om PO uit te voeren op tijdstippen dat er geen productie gepland is. Bijvoorbeeld in een drieploegen systeem van maandag tot vrijdag, waarbij het PO in het weekend kan worden uitgevoerd en daarom de beschikbare tijd niet beïnvloedt.
Revisie is een specifieke vorm van preventief onderhoud. Als de machine uitgepland is voor een langere periode zodat er een complete revisie kan worden uitgevoerd, dan is er sprake van ‘PO tijdens beschikbare tijd’ en dus stilstand. Alleen als de revisie wordt uitgevoerd in een periode dat de machine toch stil zou staan, bijvoorbeeld in de bedrijfsvakantie, hoort het in deze groep thuis. Als het wordt gedaan in een periode waarin er geen orders zijn, dan is ‘Geen orders’ de reden voor het stoppen van de machine. Dan moet ‘Geen orders’ worden geregistreerd!
Om PO tijdens geen orders te identificeren, moet je een aparte categorie maken: [PO tijdens Geen Orders].

Preventief onderhoud dat langer duurt dan gepland is, kan hier zichtbaar gemaakt worden.
Als het preventieve onderhoud in de beschikbare tijd meer tijd kost dan gepland was en als deze tijd buiten de beschikbare tijd wordt voortgezet, dan wordt deze tijd [Ongepland preventief onderhoud buiten de beschikbare tijd].
Voorbeelden van de categorie gepland onderhoud buiten de beschikbare tijd zijn:

 • Geplande PO buiten productie
 • (Jaarlijkse) revisie
 • Ongepland, preventief onderhoud buiten de beschikbare tijd

Activiteiten buiten de beschikbare tijd uitgevoerd

Activiteiten die normaliter binnen, maar nu buiten de beschikbare tijd worden uitgevoerd. In een tweeploegenrooster kan de machine omgesteld en schoongemaakt worden tijdens de nacht of in het weekend, in afwezigheid van de vaste bezetting.
Voorbeelden van de categorie activiteiten buiten de beschikbare tijd uitgevoerd zijn:

 • Schoonmaken buiten de beschikbare tijd
 • Omstellen buiten de beschikbare tijd
 • Laden buiten de beschikbare tijd

Belangrijk voor het kiezen van de juiste categorieen is dat een stilstand eenduidig is toe te wijzen aan een categorie.
Daarom wordt aangeraden niet meer dan 20 tijdscategoriëen te gebruiken.

Direct aanmelden bij WebOEE

Meld u aan voor een WebOEE account en begin direct met uw Overall Equipment Effectiveness/OEE registratie

Aanmelden
Kijk ook op Industrial IT
  Industrial IT WebOEE is an Industrial IT Product